Ảnh bìa của Công Ty May Mặc Dony
Ảnh đại diện Công Ty May Mặc Dony
Công Ty May Mặc Dony
Số Điện Thoại
0938842123
Địa chỉ
142/4 Bàu Cát 2, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM Hồ Chí Minh Quận Tân Bình
Công ty Cổ phần Quốc tế Dony
Công Ty May Mặc Dony
Địa chỉ văn phòng và xưởng may 1
142/4 Bàu Cát 2, Phường 12, Quận Tân Bình, TP.HCM
Địa chỉ xưởng may 2
83 Nguyễn Bá Tòng, Phường 11, Quận Tân Bình, TP. HCM
Xưởng in thêu
8 Thép Mới, Phường 12, Tân Bình, TP.HCM

Đang có 0 tin đăng