xe cẩu cũ nhập từ Úc PPM C1180- 127 tấn-2 tời

140 lượt xem Cập nhật 7 ngày trước Xe máy khác
Liên hệ
Nguyễn Chinh

Nguyễn Chinh

Cạnh cây xăng Mười Phước

Chia sẻ:

THÔNG TIN

Hàng còn chất, tay lái nghịch.
Nhập nguyên bản từ Úc
Lh: Mr Chinh xe cẩu cũ nhập từ Úc PPM C1180- 127 tấn-2 tời xe cẩu cũ nhập từ Úc PPM C1180- 127 tấn-2 tời xe cẩu cũ nhập từ Úc PPM C1180- 127 tấn-2 tời xe cẩu cũ nhập từ Úc PPM C1180- 127 tấn-2 tời xe cẩu cũ nhập từ Úc PPM C1180- 127 tấn-2 tời xe cẩu cũ nhập từ Úc PPM C1180- 127 tấn-2 tời xe cẩu cũ nhập từ Úc PPM C1180- 127 tấn-2 tời xe cẩu cũ nhập từ Úc PPM C1180- 127 tấn-2 tời xe cẩu cũ nhập từ Úc PPM C1180- 127 tấn-2 tời xe cẩu cũ nhập từ Úc PPM C1180- 127 tấn-2 tời xe cẩu cũ nhập từ Úc PPM C1180- 127 tấn-2 tời xe cẩu cũ nhập từ Úc PPM C1180- 127 tấn-2 tời xe cẩu cũ nhập từ Úc PPM C1180- 127 tấn-2 tời xe cẩu cũ nhập từ Úc PPM C1180- 127 tấn-2 tời xe cẩu cũ nhập từ Úc PPM C1180- 127 tấn-2 tời xe cẩu cũ nhập từ Úc PPM C1180- 127 tấn-2 tời xe cẩu cũ nhập từ Úc PPM C1180- 127 tấn-2 tời xe cẩu cũ nhập từ Úc PPM C1180- 127 tấn-2 tời xe cẩu cũ nhập từ Úc PPM C1180- 127 tấn-2 tời xe cẩu cũ nhập từ Úc PPM C1180- 127 tấn-2 tời

LIÊN HỆ NGƯỜI BÁN